Jet Board - Speed boat, Yacht, เที่ยวเกาะล้าน, เกาะไผ่

Happy & Funs
Go to content

Main menu:
JET B0ARD

  • ระยะเวลาในการเล่น 10 นาที 1,700.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เพียง ท่านละ 1,600.- บาท

  • ระยะเวลาในการเล่น 20 นาที 2,900.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เพียง ท่านละ 2,800.- บาท


                                                                       

DONUT

  • ระยะเวลาในการเล่น 5 นาที 700.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เพียง ท่านละ 600.- บาท

  • ระยะเวลาในการเล่น 10 นาที 1,200.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เพียง ท่าน 1,100.- บาท

BUGGY

  • ระยะเวลาในการขับขี่ 30 นาที 1,700.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เพียง ท่านละ 1,600.- บาท

  • ระยะเวลาในการขับขี่ 1 ชั่วโมง 3,200.- บาท พิเศษ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เพียง ท่านละ 3,100.- บาท

พิเศษสุด 3 รายการ ( JET BOARD 10 นาที, DONUT 5 นาที, BUGGY 30 นาที) เพียงท่านละ 3,000.- บาท พิเศษสุดๆ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 2,800.- บาท เท่านั้น

**ฟรีรถรับส่งในพัทยา**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
Email : info@pattayavoyage.info
Tel :
098 828 9339
Line ID :
pattaya_voyage

All rights reserved ©. Created by CherdN
Back to content | Back to main menu